Fulltextové vyhledávání

  AKTUÁLNĚ ZE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Informace k testování od 17. 1. 2022
priloha_988060554_0_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ OD 17. LEDNA final k odeslání.pdf
Informace k testování od 3. 1. 2022
priloha_982676740_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBELOVICE

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Třebelovice, příspěvkové organizace.  Jsme malá, ale hezká a dobře vybavená škola, která má co nabídnout. 

V prostředí malotřídní školy se nabízí krásná příležitost vytvořit rodinné prostředí společně s utvářením pocitu sounáležitosti s rodnou obcí a s rodinou. Výuka, kde se vzdělává více ročníků v jedné třídě má svá specifika. Pedagogicky je velmi náročná. Přesto se snažíme uplatňovat moderní postupy a metody s maximálním využitím prvků diferenciace a individualizace ve výuce společně s respektujícím přístupem. 

Mezi naše hlavní priority patří vzdělávání v moderní a prosperující škole a vytváření hezkých mezilidských vztahů. Uvědomujeme si, jak je u dětí v tomto věku důležité navození pozitivního vztahu ke vzdělávání a k celoživotní otevřenosti k učení se. Tento proces podporujeme formativním hodnocením a pozitivní zpětnou vazbou. Učíme děti pracovat s chybou a poučit se z ní. Zaměřujeme se na propojování výchovy a vzdělávání s běžným životem s využitím prvků činnostního učení. Měřítkem dobré školy nemohou být pouze pěkné známky na vysvědčení. 

Naplno se v prostředí malotřídní školy projevuje a uplatňuje osobnost každého žáka. Učitel má možnost poznat a citlivě reagovat na potřeby každého. Je pro nás důležité učit se žít ve vzájemné úctě a respektu ke všem. Velmi důvěrně zde probíhá spolupráce s rodinou i s veřejností. Spolupráce mateřské a základní školy je ojedinělou příležitostí pro příjemný a nenásilný přechod dětí ze školky do 1. třídy. 

Jsme rádi, když vidíme, že se děti do školy a školky těší. Chceme být školou otevřenou, moderní a efektivně fungující, která se stále rozvíjí. 

 

Děkujeme panu Zdeňku Kounkovi za podporu naší školy v podobě finančního  daru, za který byla pořízena nová tabule do I. třídy.         

IMG_20210223_080332.jpg

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Naše škola se zapojila do Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání pod názvem Šablony II Třebelovice. Projekt je zaměřen na aktivity rozvíjející ICT, podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků a spolupráci s veřejností, na osobnostně profesní rozvoj pedagogů.