Fulltextové vyhledávání

Provoz školy od 30. 11. 2020Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně. Pro všechny naše žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Sejdeme se ve škole.

Výuka ve 3., 4. a 5. ročníku bude probíhat podle rozvrhu hodin pro běžnou výuku s tím, že místo zpěvu a pohybových aktivit budou zařazeny náhradní činnosti. Pobyt ve třídě bude podle možnosti prokládán pobytem venku.

Případné změny v rozvrhu budou zveřejněny vždy předem.

Žáci i zaměstnanci školy, i ostatní osoby pohybující se ve škole, mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. V této souvislosti je potřeba, aby rodiče děti vybavili alespoň dvěma rouškami na den a igelitovým sáčkem na použité roušky.

Škola zajistí po dobu celého pobytu žáků ve škole pravidelné větrání a prostředky na dezinfekci rukou.

Během přestávek, příchodu a odchodu ze školy se žáci neshlukují.

Školní družina

Po dobu nařízených opatření platí, že školní družina je v běžném provozu pro žáky 1. a 2. ročníku. U starších žáků zajistíme dohled po nezbytně nutnou dobu ve třídě. 

Školní jídelna je v provozu bez omezení. Třídy se stravují v pravidelném časovém režimu.

Pro případ výskytu nákazy Covid-19 platí pravidla popsána v Manuálu MŠMT a zvěřejněna zde na stránkách. 

Vážení rodiče, všichni se maximálně snažíme, aby opatření nebyla pro děti příliš zatěžující.

Děkuji za spolupráci.