Fulltextové vyhledávání

Zahájení školního roku 2019/2020Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

675 32 Třebelovice 54, tel. 797 997 067, IC: 70982376

 

 

 

Zahájení školního roku 2019/2020

 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Třebelovice oznamuje, že školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2.9.2019 v 8:00 hodin v I.třídě Základní školy. Po slavnostním zahájení žáci obdrží organizační informace k začátku školního roku, přihlášku ke stravování, zápisní lístek do školní družiny. Předpokládaný konec zahájení bude v 9:00 hodin.

V úterý 3.9.2019 přinesou žáci vyplněnou přihlášku ke stravování a zápisní lístek do družiny. Budeme se věnovat rozdávání učebnic, seznámíme se se školním řádem, s rozvrhem hodin, proběhne poučení o bezpečnosti, seznámíme se s plánovanými akcemi, zájmovými kroužky apod. Vyučování končí v tento den v 11:40 pro všechny ročníky.

Školní družina zahájí svou činnost od úterý 3.9.2019 pro žáky s řádně vyplněnou přihláškou. Provoz ranní družiny od 6:00 do 7:40 a odpolední po skončení 4. vyučovací hodiny  v 11:40 do 15:00 hodin. Dále navazuje MŠ svou činností do 15:30 hodin na základě dohody.

V dalších dnech již bude probíhat vyučování podle rozvrhu.

Provoz Mateřské školy od 2.9.2019 bez omezení.

 

V Třebelovicích, dne 28.8.2019

 

                                                                                Romana Veselá

                                                                                        řed. školy