Fulltextové vyhledávání

Zahájení školního roku 2020/2021Zahájení školního roku 2020/2021

Ředitelka školy oznamuje, že školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září v 8:00 hodin v sále kulturního domu.

Po slavnostním zahájení se žáci rozejdou do své třídy, kde obdrží organizační informace k začátku školního roku, 

přihlášku ke stravování, zápisní lístek do školní družiny. Předpokládané ukončení zahájení bude v 9:00 hodin.

Vzhledem ke stále probíhající rekonstrukci školy se budeme po celé září scházet v prostorách kulturního domu, 

jako tomu bylo v červnu.

Ve středu 2.9. začíná vyučování v 8:00 hodin. Budeme se věnovat třídnickým záležitostem.

Žáci přinesou vyplněnou přihlášku ke stravování a zápisní lístek do družiny. Seznámí se se školním řádem,

s rozvrhem hodin. Proběhne poučení o bezpečnosti. Dále budeme rozdávat učebnice a sešity. 

Seznámíme se s plánovanými akcemi a organizací během prvního pololetí školního roku.

Vyučování končí v tento den v 11:40 hodin pro všechny ročníky.

Školní družina a školní jídelna zahájí svoji činnost pro žáky školy ve středu 2. 9. 2020.

Provoz ranní družiny je od 6:15 hod. do 7:45 hodin.

V dalších dnech (od čtvrtka) bude probíhat vyučování podle rozvrhu.

Družina bude využívat prostory I. třídy.

Provoz mateřské školy je zahájen od 1. 9. 2020 a je bez omazení.

Zahájení školního roku 20-21.pdf

 

Manuál k provozu školy od září 2020

Manuál září 2020.pdf

 

Manuál pro provoz škol vydaný Mšmt

Manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna.pdf

V Třebelovicích 31. 8. 2020