Fulltextové vyhledávání

Pro žáky

V rámci distanční výuky je online vyučování povinné pro všechny žáky, včetně odevzdávání úkolů. Pokud se žák nemůže výuky zúčastnit, rodič jeho nepřítomnost omluví předem podle školního řádu.

Informace, úkoly a rozvrh online výuky pro žáky 1. a 2. ročníku jsou na třídních stránkách. Odkaz zde: hhttps://www.tridnistranky.cz/prihlaseni/

Informace a úkoly pro žáky 3., 4. a 5. ročníku jsou zasílány na e-maily uvedené v žákovské knížce, případně jsou sdíleny přímo v aplikaci MS Teams.

ROZPIS ČASŮ VYUČOVACÍCH HODIN OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021:

 - žlutě vyznačené hodiny jsou vyučovány online.  

3. ROČNÍK

 

1

2

3

4

5

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40

11.50 - 12.35

Pondělí

       Aj

          M

        Čj

       Prv

       Vv

Úterý

      ČJ

         Prv MD

        M

       Tv

       ČJ

Středa

       Čj ml

         

        Aj

        Hv

       Čj čt

Čtvrtek

      Prv MD

          M

        Čj

        Vv

       Aj

Pátek

       Čj čt

         ČJ

        M

        TV

      

 

4. ROČNÍK

 

1

2

3

4

5

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40

11.50 - 12.35

Pondělí

        Čj

          M

       

       Aj

       Vv

Úterý

        M

          Čj

        Tv

        VL

      

Středa

        AJ

         

        Hv

        ČJ

       Čj

Čtvrtek

        ČJ

          M

        Vl MD

        Inf

       Aj

Pátek

        M

          ČJ

        Tv

        

       Čj ml

 

5. ROČNÍK

 

1

2

3

4

5

 

8.00 - 8.45

8.55 - 9.40

10.00 - 10.45

10.55 - 11.40

11.50 - 12.35

Pondělí

        

        

       Aj

       ČJ

      Vv

Úterý

        TV

         Vl MD

       ČJ

       M

      M

Středa

        Hv

        

       Aj 

       ČJ

      Vl

Čtvrtek

       Inf

         M

       Čj

       AJ

      Aj

Pátek

        Tv

         M

      

       Čj

      Čj/čt