Fulltextové vyhledávání

Pro žáky

Informace pro domácí vyučování žáků 3.,4. a 5. ročníku obdrží žáci a jejich zákonní zástupci prostřednictvím emailu sloužícího ke komunikaci mezi třídním učitelem a žákem, který nahlásil zákonný zástupce. Zadávané úkoly budou sloužit k opakování probrané látky a upevňování znalostí a dovedností. Budou oznámeny vždy v pondělí ráno podle jednotlivých předmětů a to na celý týden. Rodiče i žáci se mohou na třídní učitelku obracet s dotazy a konzultacemi na emailu po dobu domácího vyučování : svecovka.p@seznam.cz nebo na telefonu 605 910 096.

 

Od pondělí 23. 3. 2020 bude výuka pro 3.,4. a 5. ročník probíhat také On-line a to v aplikaci SKYPE. Třídní učitelkou budou poskytovány individuální hodiny pro jednotlivé žáky a to ve stěžejních předmětech - ČJ, M, Aj, Pří, VL podle časového rozpisu, který žáci obdrželi na komunikativním emailu. Případné dotazy na emailu: svecovka.p@seznam.cz nebo na telefonu 605 910 096

 

 Informace pro domácí vyučování žáků 1. a 2. ročníku budou přístupné od pondělí 16. 3. 2020 na

https://skolatrebelovice.tridnistranky.cz/prihlaseni/

Prosím rodiče, kteří nemají přístupové údaje, aby mě kontaktovali na mailu zstrebelovice@seznam.cz nebo na tel. 797 997 067.

 

Úkoly z předmětů INFORMATIKA (4. a 5. třída) a PRVOUKA (3. třída) budou odesílány na e-mailové adresy, které uvedli zákonní zástupci žáků. Kontakt na vyučující je koutna.martina22@seznam.cz a slouží pro individuální konzultace a případné další dotazy, obrátit se na mě můžete i na telefonním čísle 721 950 636.