ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 5. ročníku

Vychovatelka:  Jitka Pisařovicová

Provoz ŠD:  ráno: 6:15 - 7:45

                            odpoledne: 11:45 - 15:00

Úplata: 0,- Kč za měsíc