Fulltextové vyhledávání

AKTUÁLNĚ ZE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Žádná aktualita není k dispozici.

Základní škola

1.png

Tyto stránky byly založeny pro všechny, kteří chtějí být informováni o tom, co se v naší škole děje.

Doufáme, že zde najdete spoustu zajímavých, ale i užitečných informací.

 

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 Naše škola se zapojila do Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání pod názvem Šablony Třebelovice. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů základní i mateřské školy prostřednictvím vzdělávacích programů DVPP.

 image002.png

Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

675 32 Třebelovice 54, tel. 797 997 067, IČO: 70982376

 Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

 Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, 675 32 Třebelovice 54, rozhodla podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění vyhovět žádosti o přijetí ke vzdělávání od školního roku 2019/2020 a přijímá k základnímu vzdělávání v základní škole jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace.

 

 

           

Číslo

Výsledky přijímacího řízení

 

01

přijímá se

 

02

přijímá se

 

03

přijímá se

 

04

přijímá se

 

05

přijímá se

 

06

přijímá se

 

V Třebelovicích dne 5. 4. 2019

                                                              Zdeňka Tobolková

      ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola

2.png

Součástí školy je také mateřská škola. Najdete zde zajímavé informace o dění ve školce.