AKTUÁLNĚ ZE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

KRÁSNÉ PRÁZDNINY
Kolektiv základní a mateřské školy děkuje rodičům, dětem, zřizovateli a Školské radě za spolupráci, ochotu a vstřícnost            v průběhu celého školního roku.  
Slavnostní ukončení šk. roku 2023/2024
Slavnostní ukončení šk. roku.pdf

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBELOVICE

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Třebelovice, příspěvkové organizace.  Jsme malá, ale hezká a dobře vybavená škola, která má co nabídnout. 

V prostředí malotřídní školy se nabízí krásná příležitost vytvořit rodinné prostředí společně s utvářením pocitu sounáležitosti s rodnou obcí a s rodinou. Výuka, kde se vzdělává více ročníků v jedné třídě má svá specifika. Pedagogicky je velmi náročná. Přesto se snažíme uplatňovat moderní postupy a metody s maximálním využitím prvků diferenciace a individualizace ve výuce společně s respektujícím přístupem. 

Mezi naše hlavní priority patří vzdělávání v moderní a prosperující škole a vytváření hezkých mezilidských vztahů. Uvědomujeme si, jak je u dětí v tomto věku důležité navození pozitivního vztahu ke vzdělávání a k celoživotní otevřenosti k učení se. Tento proces podporujeme formativním hodnocením a pozitivní zpětnou vazbou. Učíme děti pracovat s chybou a poučit se z ní. Zaměřujeme se na propojování výchovy a vzdělávání s běžným životem s využitím prvků činnostního učení. Měřítkem dobré školy nemohou být pouze pěkné známky na vysvědčení. 

Naplno se v prostředí malotřídní školy projevuje a uplatňuje osobnost každého žáka. Učitel má možnost poznat a citlivě reagovat na potřeby každého. Je pro nás důležité učit se žít ve vzájemné úctě a respektu ke všem. Velmi důvěrně zde probíhá spolupráce s rodinou i s veřejností. Spolupráce mateřské a základní školy je ojedinělou příležitostí pro příjemný a nenásilný přechod dětí ze školky do 1. třídy. 

Jsme rádi, když vidíme, že se děti do školy a školky těší. Chceme být školou otevřenou, moderní a efektivně fungující, která se stále rozvíjí. 

 

                                 

Aktuální projekty: 

Naše škola je od 1. 3. 2023 zapojena do projektu Šablony OP JAK I Třebelovice, s registračním číslem projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005370.

Cílem projektu je:

  • zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání prostřednictvím personálních pozic
  • vzdělávání pracovníků školy
  • vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky

A3-plakat-publicita (2).pdf