Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024

Oznamuji rodičům, že zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční 

dne 13. dubna 2023 od 14:00 do 16:30 hodin v I. třídě základní školy.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a pro děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je k dispozici v mateřské škole (na vyžádání) nebo zde ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzděláváni.pdf

V případě požadavku o odložení zahájení povinné školní docházky podají rodiče Žádost o odklad povinné školní docházky. Tiskopis je k dispozici na vyžádání v mateřské škole, nebo ke stažení zde: 

Zadost o odklad povinne skolni dochazky.pdf

 K žádosti o odklad povinné školní docházky rodiče doloží:

 - doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 - doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Mgr. Romana Veselá

 

 

 

 

Základní škola

Na těchto stránkách budeme informovat rodiče, ale i žáky, o tom, co se na naší škole děje. Najdete v tu v různých odkazech zajímavé informace. Například:

  • kdy jsou nejbližší prázdniny
  • jaké máme na naší škole zájmové kroužky pro děti
  • podrobnosti o vyučování ve škole (např. kdy, kde a jak bude probíhat výuka Plavání)
  • o akcích, které pořádá naše škola pro děti i pro veřejnost (besídky, výlety, Dny otevřených dveří apod.)
  • najdete zde užitečné dokumenty (Školní řád, Klasifikační řád)
  • domácí úkoly pro děti

Tyto stránky mají sloužit především rodičům pro informaci o tom, co se ve škole děje. V případě, že byste na našich stránkách uvítali něco, co vám tu chybí, neváhejte a napište mail správci stránek (stačí kliknout na odkaz "Napište nám"). Předem za vaše nápady děkujeme.