Fulltextové vyhledávání

Zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2021/2022

Oznamuji rodičům, že zápis do 1. ročníku základní školy proběhne

ve dnech od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Vzhledem k aktuálnímu nařízení MŠMT bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí je možné podat:

 - do datové schránky školy

 - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

 - poštou - doporučeným dopisem

 - osobním podáním - po předchozí telefonické domluvě

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání: Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzděláváni.pdf

K žádosti o přijetí rodiče doloží prostou kopii rodného listu.

Pokud rodiče budou chtít pro své dítě odklad zahájení povinné školní docházky, podají Žádost  o odklad povinné školní docházky: Zadost o odklad povinne skolni dochazky.pdf

 A doloží přílohy:

 - prostou kopii rodného listu

 - doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

 - doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Po ukončení nebo snížení mimořádných opatření se škola bude snažit uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, s učiteli a s prostředím školy (motivační část). 

 

 

 

 

 

Základní škola

Na těchto stránkách budeme informovat rodiče, ale i žáky, o tom, co se na naší škole děje. Najdete v tu v různých odkazech zajímavé informace. Například:

  • kdy jsou nejbližší prázdniny
  • jaké máme na naší škole zájmové kroužky pro děti
  • podrobnosti o vyučování ve škole (např. kdy, kde a jak bude probíhat výuka Plavání)
  • o akcích, které pořádá naše škola pro děti i pro veřejnost (besídky, výlety, Dny otevřených dveří apod.)
  • najdete zde užitečné dokumenty (Školní řád, Klasifikační řád)
  • domácí úkoly pro děti

Tyto stránky mají sloužit především rodičům pro informaci o tom, co se ve škole děje. V případě, že byste na našich stránkách uvítali něco, co vám tu chybí, neváhejte a napište mail správci stránek (stačí kliknout na odkaz "Napište nám"). Předem za vaše nápady děkujeme.