Fulltextové vyhledávání

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu.pdf

Rozpočet 2020

 rozpočet 2020.pdf

Vyjímka z počtu žáků šk. rok 2019/2020

Žádost o povolení vyjímky.pdf

Sdělení OÚ Třebelovice.pdf

 

Rozpočet 2019

 

Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

             
 

ROZPOČET NA  ROK  2019

         

 

 

 

 

     

 

 

rok 2018

rok 2019

     

NÁKLADY

 

 

 

     

501

Potraviny

145 000

145 000

     

 

ochranné pomůcky

3 000

4 000

     

 

knihy

3 000

3 000

     

 

ONIV učební pomůcky   ZŠ +MŠ + ŠD                 SR

33 620

33 620

     

 

učebnice, tisk, učeb.pomůcky

50 000

50 000

     

 

předplatné

2 500

2 500

     

 

kancelářský materiál

20 000

20 000

     

 

všeobecný materiál

10 000

10 000

     

 

čistící a hygienické potřeby

7 000

8 000

     

502

el. energie

60 000

60 000

     

 

plyn

60 000

60 000

     

 

voda

9 000

9 000

     

 

opravy

10 000

10 000

     

511

cestovní náhrady

2 000

2 000

     

512

poštovné

2 000

2 000

     

518

telefon

3 000

2 000

     

 

internet

2 000

2 000

     

 

servis - revize

9 000

8 000

     
 

zpracování mezd

18 000

19 000

     

 

zpracování účetnictví

40 000

41 000

     
 

aktualizace programu + PC programy

8 000

10 000

     

 

poplatky

4 000

5 000

     

 

ostatní náklady

6 000

6 000

     

 

plavání

8 000

9 000

     

 

odpisy HIM - sporák                                           x

29 000

32 000

     

521

platy zaměstnanců                                           SR

1 954 933

1 954 933

     

 

OPPP                                                                    SR

21 000

21 000

     

524

odvody                                                                SR

671 817

671 817

     

 

Kooperativa

8 000

8 000

     

525

FKSP                                                                    SR

39 099

39 099

     

527

kurzovné

3 000

4 000

     
 

pojištění DAS

13 500

13 500

     

549

DDHM

8 000

8 000

     

CELKEM

 

3 263 469

3 273 469

     

Výnosy

stravné

145 000

145 000

     

602

školné = úplata MŠ, ŠD

13 000

13 000

     

609

ostatní výnosy = platy,odvody, FKSP

2 715 469

2 715 469

     

672

příspěvek na provoz od zřizovatele

390 000

400 000

     

CELKEM

 

3 263 469

3 273 469

     

 

           
 

SR  =  státní rozpočet

Zdeňka Tobolková

     

V Třebelovicích dne 20. 12. 2018

řed. školy

       

 

 

Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBELOVICE,

OKRES TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NA ROKY 2018 – 2021

 

 

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

Výnosy celkem

3 042 000

3 107 000

3 157 000

3 217 000

Příspěvek zřizovatele

390 000

400 000

400 000

410 000

Příspěvek MŠMT

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 650 000

Ostatní výnosy

152 000

157 000

157 000

157 000

Náklady celkem

3 042 000

3 107 000

3 157 000

3 217 000

Osobní náklady

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 650 000

Ostatní náklady

542 000

557 000

557 000

567 000

 

V Třebelovicích dne 9. 11. 2017                                            Zdeňka Tobolková

                                                                                             ředitelka školy 

 

  

Na těchto stránkách si můžete pročíst dokumenty školy:

  • Školní řád
  • Klasifikační řád
  • Provozní řád

Se Školním, Klasifikačním a provozním řádem jsou rodiče seznámeni na společné rodičovské schůzce v září.

Všechny řády jsou dispozici v tištěné podobě u ředitelky školy.

Školní řád

Školni rad 2019/2020.doc

Klasifikační řád

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD.doc

 

Výroční zpráva školy:

Výroční zpráva 2018-2019.pdf

 Provozní řád školy:

 

Provozní řád.pdf