Fulltextové vyhledávání

Akce pořádané školou

AKCE  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2018/2019

ZÁŘÍ

 • Slavnostní zahájení nového školního roku
 • Preventivní program "Jsme tým" 1. část, 1. - 5. ročník
 • Dopravní hřiště v Mor. Budějovicích, 3.-5. ročník

ŘÍJEN

 •  Preventivní program "Jsme tým"  2. část, 1. - 5. ročník

LISTOPAD

 • Divadelní představení Třebíč

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka
 • vánoční tvoření
 • Veřejná vánoční besídka
 • zpívání u jesliček

LEDEN

 • Divadelní představení 

 BŘEZEN

 • Lyžařský kurz
 • Taneční show
 • Program na Vítání dětí do života

 

 

 AKCE  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2017/2018

ČERVEN

 • Veřejná besídka
 • Kulturní program v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdu
 • Vystoupení kouzelníka
 • Cyklistická soutěž
 • Malování na trička
 • Slavnostní zakončení školního roku

KVĚTEN

 • Dopravní výchova - dopravní hřiště v Mor. Budějovicích, žáci 3., 4. a 5. ročníku
 • Školní výlet na Macochu

BŘEZEN

 • Lyžařský výcvik
 • Hudební pořad
 • Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

Únor

 • Začátek plaveckého výcviku
 • Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

LEDEN

 • Stavby ze sněhu

PROSINEC

 • Výlet do Prahy
 • Divadelní představení - Třebíč
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční program v Domově s. Anežky
 • Zpívání u jesliček
 • Veřejná vánoční besídka

LISTOPAD

 • Preventivní program - 3.-5. ročník - II. část
 • Den otevřených dveří
 • Keramická dílna

ŘÍJEN

 • Tématické cvičení - hasiči Jemnice + Třebelovice
 • Preventivní program - 3.-5. ročník - I. část

ZÁŘÍ

 • Slavnostní zahájení nového školního roku 
 • Dopravní výchova - dopravní hřiště v Mor. Budějovicích - 3. - 5. ročník 

AKCE  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2016/2017

ZÁŘÍ

 • Slavnostní zahájení nového školního roku
 • loutkové divadlo "Šikulka" z Jaroměřic nad Rokytnou

ŘÍJEN

 • Dopravní výchova - dopravní hřiště v Mor. Budějovicích

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční program v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdu
 • Zpívání u jesliček
 • Veřejná vánoční besídka + vánoční výstava
 • Den otevřených dveří

LEDEN

 • Bruslení    
 • Divadelní představení 

ÚNOR

 • Plavecký výcvik žáků  3. a 4. ročníku      

BŘEZEN

 •  Návštěva místní knihovny     
 •  Velikonoční tvoření 

DUBEN

 • Recyklohraní  - program o třídění odpadu  
 • Beseda s myslivcem 

KVĚTEN

 • Dopravní hřiště 3. - 5 . ročník
 • Kulturní program v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdu
 • Veřejná besídka ke Dni matek
 • Domamilské sportovní hry
 • Sběr starého papíru, kartonu, hliníku, pomerančové kůry, PET lahví a víček, kaštanů
 • Program: "Tonda Obal na cestách"

ČERVEN

 • Turistický výlet
 • Divadelní představení - Třebíč
 • Malování na trička
 • Čtení Slabikáře
 • Cyklistická soutěž
 • Slavnostní ukončení školního roku

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

ZÁŘÍ
Slavnostní zahájení nového školního roku


ŘÍJEN
Vystoupení kouzelníka
Den otevřených dveří 18. 10. 2015
Kulturní program dětí MŠ a žáků ZŠ ke slavnosti  650 let obce Třebelovice


LISTOPAD
Naučný program MOTANI  -  Gorily - v Mor. Budějovicích
Divadlo Třebíč - J. Uhlíř -Zpívání a zkoušení
"Kluci, holky, pojďte hrát fotbal"


PROSINEC
Dopravní výchova v 1. - 5. ročníku
Mikulášská nadílka
Vánoční program v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě
Veřejná vánoční besídka a vánoční výstava
Zpívání u jesliček


LEDEN
Divadelní představení
Maňáskové divadlo Šikulka z Jaroměřic nad Rokytnou
Bruslení


ÚNOR
Sběr starého papíru a kartonu, pomerančové kůry, kaštanů, PET lahví, PET víček, hliníku
Beseda s Policií ČR


BŘEZEN
Velikonoční jarmark
Návštěva Policie ČR a HZS v Jemnici


DUBEN
Dopravní soutěž v Moravských Budějovicích
Den Země


KVĚTEN
Veřejná besídka ke Dni matek
Dům sv. Anežky Velký Újezd - kulturní program
Škoní výlet do grafitového dolu u Českého Krumlova + Hornické muzeum v Rudolfově u Českých      Budějovic
Domamilské sportovní hry


ČERVEN
Divadelní představení v Třebíči - pohádka"Čertův švagr"
Dopravní hřiště v Mor. Budějovicích
Mobilní planetárium
Čtení Slabikáře