Fulltextové vyhledávání

Akce ve školním roce 2020/2021

duben

 • návštěva místní knihovny
 • hudební projekt ve školní družině
 • malování tužkou - kočka

 

květen

 •   13. 5. v 8:30 hod. -  beseda s provozovatelem záchranné stanice zvířat
 •   21. 5. - ukázková sportovní hodina
 •   24. 5. - malujeme pastelem, papoušek
 •   27. 5. - školní focení
 •   31. 5. - zážitkový stan - Kosmická show 

červen

 • Slavnost Slabikáře
 • Vzpoura úrazům - z kapacitních důvodů se neuskutečnilo
 • Zahradní slavnost
 • Rozloučení se školním rokem
 •  

 

 

Akce ve školním roce 2019/2020

Září

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Vystoupení na Srazu rodáků v obci
 • Návštěva lektora v anglickém jazyce

Říjen

 • Dopravní hřiště v Mor. Budějovicích, 3. - 5. ročník

Listopad

 • Vánoční focení
 • Vzdělávací program Naše fauna - život ježka ve volné přírodě i v zajetí
 • Den otevřených dveří
 • Divadelní představení v MKS Třebíč

Prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • Návštěva lektora v AJ
 • Vánoční besídka v kulturním domě a v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě
 • Předvánoční tvořivá dílnička v Mš a v Zš
 • Zpívání u jesliček

Leden

 • 29. 1. Projektový den - Na jeden den výtvarníkem, práce s keramickou hlínou   

Únor

 • Lyžařský výcvikový kurz Lipno nad Vltavou
 • 12. 2. loutkové divadlo ve škole, pohádka O Smolíčkovi
 • 18. 2. Vzdělávací program o vesmíru, Centrum Alternátor, Třebíč, žáci 3.,4.,5. ročníku.
 • Program k uvítání dětí do života
 • Plavání žáků 3. - 5. ročník

Březen

 • Den otevřených dveří 19. 3. 2020 - ZRUŠENO
 • 5. 3. - návštěva žáků v místní knihovně

Duben

 • 7. 4. recitační soutěž v Mor. Budějovicích Upovídaný Budík - Zrušeno
 • 29. 4. dopravní hřiště Mor. Budějovice, žáci 3. až 5. ročníku - Zrušeno
 • Přátelské utkání ve vybíjené se sousední Zš Mladoňovice  - Zrušeno

Květen

 • Besídka ke Dni matek, vystoupení v Domově sv. Anežky ve V. Újezdě - Zrušeno
 • Pasování prvňáčků na čtenáře
 • Školní výlet
 • Domamilské hry

Červen

 • Turistický výlet
 • Přenocování ve škole

 

 

AKCE  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2018/2019

ZÁŘÍ

 • Slavnostní zahájení nového školního roku
 • Preventivní program "Jsme tým" 1. část, 1. - 5. ročník
 • Dopravní hřiště v Mor. Budějovicích, 3.-5. ročník

ŘÍJEN

 •  Preventivní program "Jsme tým"  2. část, 1. - 5. ročník

LISTOPAD

 • Divadelní představení Třebíč

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka
 • vánoční tvoření
 • Veřejná vánoční besídka
 • zpívání u jesliček

LEDEN

 • Divadelní představení 

 BŘEZEN

 • Lyžařský kurz
 • Taneční show
 • Program na Vítání dětí do života

DUBEN

 • Velikonoční tvoření
 • Exkurze do skláren v Karlově a návštěva Zelené hory

KVĚTEN

 • Veřejná besídka ke Dni matek + výstavka výrobků
 • Kulturní program v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdu
 • Školní výlet na zámek Červená Lhota + Muzeum provaznictví 
 • Dopravní hřiště v Moravských Budějovicích - žáci 3. - 5. ročníku
 • Domamilské hry

ČERVEN

 • Divadelní představení v Třebíči
 • Dvojjazyčné divadlo

  AKCE  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2017/2018

ČERVEN

 • Veřejná besídka
 • Kulturní program v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdu
 • Vystoupení kouzelníka
 • Cyklistická soutěž
 • Malování na trička
 • Slavnostní zakončení školního roku

KVĚTEN

 • Dopravní výchova - dopravní hřiště v Mor. Budějovicích, žáci 3., 4. a 5. ročníku
 • Školní výlet na Macochu

BŘEZEN

 • Lyžařský výcvik
 • Hudební pořad
 • Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

Únor

 • Začátek plaveckého výcviku
 • Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka

LEDEN

 • Stavby ze sněhu

PROSINEC

 • Výlet do Prahy
 • Divadelní představení - Třebíč
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční program v Domově s. Anežky
 • Zpívání u jesliček
 • Veřejná vánoční besídka

LISTOPAD

 • Preventivní program - 3.-5. ročník - II. část
 • Den otevřených dveří
 • Keramická dílna

ŘÍJEN

 • Tématické cvičení - hasiči Jemnice + Třebelovice
 • Preventivní program - 3.-5. ročník - I. část

ZÁŘÍ

 • Slavnostní zahájení nového školního roku 
 • Dopravní výchova - dopravní hřiště v Mor. Budějovicích - 3. - 5. ročník 

AKCE  VE  ŠKOLNÍM  ROCE  2016/2017

ZÁŘÍ

 • Slavnostní zahájení nového školního roku
 • loutkové divadlo "Šikulka" z Jaroměřic nad Rokytnou

ŘÍJEN

 • Dopravní výchova - dopravní hřiště v Mor. Budějovicích

PROSINEC

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční program v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdu
 • Zpívání u jesliček
 • Veřejná vánoční besídka + vánoční výstava
 • Den otevřených dveří

LEDEN

 • Bruslení    
 • Divadelní představení 

ÚNOR

 • Plavecký výcvik žáků  3. a 4. ročníku      

BŘEZEN

 •  Návštěva místní knihovny     
 •  Velikonoční tvoření 

DUBEN

 • Recyklohraní  - program o třídění odpadu  
 • Beseda s myslivcem 

KVĚTEN

 • Dopravní hřiště 3. - 5 . ročník
 • Kulturní program v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdu
 • Veřejná besídka ke Dni matek
 • Domamilské sportovní hry
 • Sběr starého papíru, kartonu, hliníku, pomerančové kůry, PET lahví a víček, kaštanů
 • Program: "Tonda Obal na cestách"

ČERVEN

 • Turistický výlet
 • Divadelní představení - Třebíč
 • Malování na trička
 • Čtení Slabikáře
 • Cyklistická soutěž
 • Slavnostní ukončení školního roku