Cvičení pro žáky

eu_logo.jpg

Naše škola se zapojila do projektu EU - Peníze školám. V rámci šablon zpracovala DUMy pro tematické okruhy a ročníky, které najdete na následující stránce. V případě, že budete mít o jakýkoliv DUM zájem, neváhejte kontaktovat autora na uvedené mailové adrese. (Poštovní klient se spustí automaticky při poklepání na uvedenou mailovou adresu.)

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

 

1.ročník

Autor materiálu: Mgr. Zdeňka Tobolková; (z.tobolkova@atlas.cz)

Český jazyk

Matematika

Popis materiálu

loto – sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

vylušti slovo

kolečka

loto – čtení s porozuměním

hádanky

čtení s porozuměním

čtverce – sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku

čtení s porozuměním 2

počet 5

čtení s porozuměním 3

domino, čísla 1-5

čtení s porozuměním 4

sčítání a odčítání do 5

hledej slovo

sčítání a odčítání do 5 a 10

doplň písmena

dokresli správný počet

domino

slovní úlohy

písmena a obrázky

urči počet

písmena

sčítání do 7

slabiky a obrázky

puzzle

domino – obrázky, písmena

porovnávání čísel

hodiny

rozklad čísel do 10

tiskací a psací písmena

spočítej tečky (sčítání a odčítání do 10)

domečky s B, D, P

porovnávání čísel

hledej písmeno a slovo

trojúhelníky

seřaď slabiky

 

slož slovo

 

doplň slabiku

 

2.ročník

Autor materiálu: Mgr. Zdeňka Tobolková; (z.tobolkova@atlas.cz)

Český jazyk Matematika

slovní druhy

násobilka do 5

slabiky 1

násobilka 1 – 5

slabiky 2

násobilka – kvarteto

abeceda 1

opakování učiva 1. ročníku (pracovní list)

abeceda 2

matematické obrázky

spojujeme slova do vět

sčítání do 20 s přechodem přes desítku

druhy vět 1

sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

druhy vět 2

trojúhelníky

druhy vět

najdi číslo

význam slov

řetízky

slova opačného významu

vyber příklad

rozdělení hlásek

opakování učiva – říjen

doplňování ú/ů

sloupečky – sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

domino – ú/ů

nakupujeme

tvrdé souhlásky

doplň číselnou řadu

měkké a tvrdé slabiky

příklady s obrázky

tvrdé a měkké souhlásky

opakování učiva – listopad

spodoba 1

čtverce – sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

spodoba 2

sčítání, odčítání do 20

hádanky s párovými souhláskami

bingo - sčítání, odčítání do 20 s přechodem přes desítku

  pyramidy
  cestujeme bludištěm
  číselná řada do 100
  opakování učiva – leden
  čísla do 100
  tajenky
  čísla 0 – 100
  sčítání do 100 s přechodem přes desítku
  doplň číslo
  hádanky
  vylušti a namaluj
  sčítání a odčítání do 100
  sčítání a odčítání do 100
  počítej a hledej
  loto – sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
  kolečka

3.ročník

Autor materiálu: Mgr. Ludmila Jakubíková; (ludmilajakubikova@seznam.cz)

Anglický jazyk
Země a národnosti – Pracovní list
Země a národnosti – Černý Petr (karetní hra)
New English For You – 8. a 9. Lekce – pexeso
Animals – bingo
Hračky – kvarteto
Slovní zásoba – 3. ročník (křížovky v programu HotPot)
Slovní zásoba – 3. ročník (přiřazování dvojic v programu HotPot)
Číslovky 1-10 (hra – odkrývání obrázku)
Číslovky 1-10 – pracovní list
Animals - kartičky
Greetings – pracovní listy (pozdravy během dne)
Family, Greetings and Introductions – pracovní list
Hračky – pracovní listy na osvojení slovní zásoby
Opakování - greetings, animals, colours, numbers, body
Animals (křížovky a aktivity v programu HotPott – online)
Colours – pracovní list
Colours and numbers
Colours and numbers
Numbers 1-20 (pracovní list)
Numbers 1-20 (domino)

4.ročník

Autor materiálu: Mgr. Ludmila Jakubíková; (ludmilajakubikova@seznam.cz)

Anglický jazyk
Dopis – pracovní list
Oznámení – pracovní list
Vyjmenovaná slova – doplňovací cvičení (online)
Vyjmenovaná slova – křížovky (cvičení online)
Vyjmenovaná slova – luštění tajenky (pracovní list)
Vyjmenovaná slova – osmisměrky
Vyjmenovaná slova - slova příbuzná (pracovní list)
Vyjmenovaná slova - pexesa
Opakování gramatiky 4. ročníku – pracovní list

(vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, slovní druhy)

Vzory pod. jmen rodu středního – určování vzorů (cvičení online)
Vzory pod. jmen rodu středního – doplňování koncovek (cvičení online)
Vzory pod. jmen rodu středního – doplňovací cvičení (cvičení online)
Vzory rodu ženského – pracovní list
Vzory pod. jmen rodu ženského – určování vzorů (cvičení online)
Vzory pod. jmen rodu ženského – doplňování koncovek (cvičení online)
Vzory pod. jmen rodu ženského – doplňovací cvičení (cvičení online)
Vzory pod. jmen rodu mužského – určování vzorů (cvičení online)
Vzory pod. jmen rodu mužského – doplňování koncovek (cvičení online)
Vzory pod. jmen rodu mužského – doplňovací cvičení (cvičení online)
Dětská literatura – autoři, ilustrátoři, hl. postavy (kvarteto)

5.ročník

Autor materiálu: Mgr. Ludmila Jakubíková; (ludmilajakubikova@seznam.cz)

Anglický jazyk
Jobs – kartičky
Jobs – pracovní list (osmisměrky, obrázkový slovníček)
Shopping (práce s textem: Where to shop)
Shopping (práce s textem: Shopping in Britain)
Meal (domino)
Přídavná jména – pexeso
Stupňování přídavných jmen - triteto
The Taller, The Better (přídavná jména, práce s textem)
Sport – Games (kartičky)
Paris – Dakar (práce s textem)
Slovíčka 1.-13. lekce – křížovky (online cvičení)
Slovíčka 1.-13. lekce – přiřazování dvojic (online cvičení)
Greetings and Introductions (karty k aktivitě)
Family Tree – pracovní list
We Were In The Country – práce s textem
Past Continuous (pracovní list na procvičení minulého času průběhového)
Past Simple – Past Continuous (pracovní list na procvičení minulých časů: průběhového a prostého)
Titanic – My Favourite Film (práce s textem)
At School – pracovní list (School Subjects)
Somewhere to learn – práce s textem