Fulltextové vyhledávání

 

ROZVRHY HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Pracovní činnosti  Výtvarná výchova
Úterý  Prvouka  Český jazyk  Matematika  Tělesná výchova  
Středa  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Hudební výchova  
Čtvrtek  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Tělesná výchova  
Pátek  Prvouka Český jazyk  Matematika  Výtvarná výchova  

 

2. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Pracovní činnosti  Prvouka
Úterý  Výtvarná výchova  Český jazyk  Matematika  Tělesná výchova  
Středa  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Hudební výchova  
Čtvrtek  Český jazyk Matematika  Český jazyk  Tělesná výchova  Český jazyk
Pátek  Výtvarná výchova  Český jazyk  Matematika  Prvouka  

 

3. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk Pracovní činnosti  Výtvarná výchova
Úterý  Prvouka Český jazyk  Matematika  Tělesná výchova   Český jazyk
Středa  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Hudební výchova  Český jazyk 
Čtvrtek  Český jazyk Matematika  Český jazyk Tělesná výchova  Anglický jazyk 
Pátek  Prvouka Český jazyk Matematika Výtvarná výchova   Český jazyk

 

4. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Pracovní činnosti  Český jazyk 
Úterý  Vlastivěda Český jazyk  Matematika  Tělesná výchova  Český jazyk 
Středa  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Hudební výchova Informatika
Čtvrtek  Vlastivěda Matematika Český jazyk Tělesná výchova  Anglický jazyk 
Pátek  Výtvarná výchova Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Přírodověda 

 

5. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Pracovní činnosti  Anglický jazyk 
Úterý  Vlastivěda Český jazyk  Matematika  Tělesná výchova  Český jazyk 
Středa  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Hudební výchova  Informatika 
Čtvrtek  Vlastivěda Matematika Český jazyk Tělesná výchova 

Anglický jazyk 

Pátek  Výtvarná výchova Český jazyk  Matematika   Český jazyk Přírodověda