Fulltextové vyhledávání

 

ROZVRHY HODIN NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Výtvarná výchova  Pracovní činnosti
Úterý  Český jazyk  Matematika  Prvouka  Tělesná výchova  
Středa  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Hudební výchova  
Čtvrtek  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Tělesná výchova  
Pátek  Český jazyk  Matematika  Prvouka  Výtvarná výchova  

 

2. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Výtvarná výchova  Pracovní činnosti
Úterý  Český jazyk  Matematika  Prvouka  Tělesná výchova  
Středa  Český jazyk  Matematika  Český jazyk  Hudební výchova  
Čtvrtek  Český jazyk Matematika  Český jazyk  Tělesná výchova  Český jazyk
Pátek  Český jazyk  Matematika  Prvouka  Výtvarná výchova  

 

3. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk Výtvarná výchova  Pracovní činnosti
Úterý  Matematika Český jazyk  Prvouka Tělesná výchova   Český jazyk
Středa  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Hudební výchova  Český jazyk 
Čtvrtek  Český jazyk Matematika  Český jazyk Tělesná výchova  Anglický jazyk 
Pátek  Matematika Český jazyk Prvouka Výtvarná výchova   Český jazyk

 

4. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Výtvarná výchova Pracovní činnsoti
Úterý  Vlastivěda Český jazyk  Matematika  Tělesná výchova  Český jazyk 
Středa  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Hudební výchova Přírodověda
Čtvrtek  Vlastivěda Matematika Český jazyk Tělesná výchova  Anglický jazyk 
Pátek  Přírodověda Matematika Český jazyk Informatika Český jazyk

 

5. ROČNÍK

  1 2 3 4 5
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35
Pondělí  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Výtvarná výchova Pracovní činnosti
Úterý  Vlastivěda Český jazyk  Matematika  Tělesná výchova  Český jazyk 
Středa  Český jazyk Matematika  Anglický jazyk  Hudební výchova  Přírodověda
Čtvrtek  Vlastivěda Matematika Český jazyk Tělesná výchova 

Anglický jazyk 

Pátek  Přírodověda Matematika Český jazyk  Informatika Anglický jazyk