KRÁSNÉ PRÁZDNINYKolektiv základní a mateřské školy děkuje rodičům, dětem, zřizovateli, Školské radě a všem spolupracujícím organizacím               

 za ochotu, vstřícnost a spolupráci v průběhu celého školního roku.  

Přejeme krásné letní dny.

Těšíme se v září opět na shledanou :)