Návštěva v ZD TřebeloviceDen v ZD Třebelovice

Dne 8. června prožily děti ze školky a ze školy dopoledne v místním zemědělském družstvu.

Měli jsme možnost prohlédnout si hospodářská zvířata, vypěstované produkty a zemědělské stroje. Děti se mohly v traktorech i povozit, což byl asi nejúžasnější zážitekJ

Dozvěděli jsme se a viděli jsme mnoho zajímavého.

Moc děkujeme za Vaši ochotu a těšíme se

na další setkání J