Vedoucí sportovního kroužkuSTÁLE HLEDÁME!!! Ve spolupráci s DDM Budík Mor. Budějovice přijmeme od října vedoucí/ho sportovního kroužku.

Kroužek probíhá 1x týdně v pátek od 13:00 - 14:00 hodin. Pro více informací tel. 728 440 481.