Fulltextové vyhledávání

Zápis dětí do mateřské školy
 pro školní rok 2020/2021
proběhne ve dnech od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2021

 

Vzhledem k nastalé situaci bude probíhat zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dětí.

Níže přikládám Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou prosím vyplňte a zašlete buď poštou, do datové schránky nebo po předchozí telefonické domluvě vložte do schránky školy.

Zadost.docx

Zápis je povinný pro děti, které dovrší k 31. 8. 2020 pěti let věku.

U dětí, které v příštím školním roce neplní povinnou předškolní docházku je potřeba doplnit k Žádosti Čestné prohlášení o očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu.

Čestné prohlášení k očkování.docx

opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020.docx

 Potvrzení Žádosti od lékaře není potřeba.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat:

vedoucí učitelka MŠ A.Tauferová tel. 797 997 065

ředitelka Mgr. R. Veselá tel. 797 997 067