Fulltextové vyhledávání

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Přijetí MŠ.pdf

 
 
Zápis dětí do mateřské školy
 pro školní rok 2021/2022
proběhne ve dnech od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

 

Zápis dětí do mateřské školy bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

 - osobním podáním po předchozí telefonické domluvě (příjem žádostí bude organizován tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy).

 - poštou (poštovní přepravou)

 - do datové schránky školy

 - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Žádost o přijetí do MŠ.pdf

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2021 dovrší pěti let věku.

Potvrzení o řádném očkování dítěte (mimo dětí v povinném předškolním vzdělávání), vydá praktický lékař pro děti a dorost. V současné době je vhodné předem telefonicky kontaktovat lékaře a dohodnout se na vyzvednutí potvrzení.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím volejte:

vedoucí učitelka MŠ A. Tauferová tel. 797 997 065

ředitelka Mgr. R. Veselá tel. 797 997 067

Kritéria příjetí do MŠ.pdf