Zápis dětí do mateřské školy

                                                           pro školní rok 2023/2024

           se uskuteční dne 4. května 2023 v době od 13:30 do 15:30 hodin v mateřské škole. 

 

Žádost o přijetí dítěte zde ke stažení:

Žádost o přijetí do MŠ.pdf

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší pěti let věku.

Příloha žádosti:

- předložení originálu rodného listu k nahlédnutí

Potvrzení o řádném očkování dítěte (mimo dětí v povinném předškolním vzdělávání), vydá praktický lékař pro děti a dorost. 

V případě dotazů volejte:

vedoucí učitelka MŠ J. Daňhelová:  tel. 797 997 065

ředitelka Mgr. R. Veselá tel. 797 997 067

Kritéria přijetí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

kriteria 2023.pdf