Stravování ZŠ a MŠ

Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 

  1. Provoz ŠJ je od                          6,00 - 14,30 hod.
  2. Úřední hodiny vedoucí ŠJ          7,00 - 9,30 hod.

                                                

     Ceny stravného:

Mateřská škola          přesnídávka  10,- Kč

                                    oběd              18,- /23,- Kč(7-10 let)

                                    svačina          9,- Kč

      Základní škola     oběd              7 - 10 let - 23,-Kč

                                                        11 - 14 let - 25,-Kč

Platba bezhotovostním způsobem: 

účet školy číslo – 19 – 7678410267/0100