Fulltextové vyhledávání

Stravování ZŠ a MŠ

Provoz a vnitřní režim školní jídelny

 

  1. Provoz ŠJ je od                          6,00 - 14,30 hod.
  2. Úřední hodiny vedoucí ŠJ          7,00 - 9,30 hod.

                                                           12,00  -   14,30 hod.

      Mateřská škola    přesnídávka    9,00 hod.

                                    oběd              12,00 hod.

                                    svačina          14,00 hod.

      Základní škola     oběd               11,45  -  13,00 hod. 

Placení je možno formou bezhotovostní:

na účet číslo – 19 – 7678410267/0100    VS stravného   100

                                                                  VS školného   213

Variabilní symbol musí být uveden.

Do poznámky vždy napište celé jméno Vašeho dítěte.

Platbu provést do 5. dne následujícího měsíce.

V hotovosti se nadále platí u paní Tauferové.

 

Ceny stravného

 

Mateřská škola                    svačina              9.00  Kč

                                              oběd               15,00  Kč

                                              svačina             8,00  Kč

Základní škola                     7  - 10             21,00  Kč

                                             11 -14             24,00  Kč