• Rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným.
 • Respektovat práva dítěte.
 • Veškeré dění, režim, plánování přizpůsobit potřebám dítěte.
 • Vést děti k lásce k přírodě, k životu ve všech jeho formách.
 • Rozvíjet u dětí logické myšlení a paměť
 • Rozvíjet komunikaci a řeč
 • Usnadnit dětem vstup do života a do základní školy
 • Připravit jim stejný odrazový můstek

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • učit děti objevovat tajemství ukrytá kolem nás i v sobě samém
 • podporovat u dětí vzájemnou spolupráci a toleranci
 • vést k vyjadřování vnitřních potřeb, pocitů a představ

 

PRŮBĚŽNÉ CÍLE

 • položit základy společenských norem chování a sebehodnocení
 • pravidla bezpečnosti
 • sebeobslužné činnosti
 • usilovat o přípravu slušného člověka aktivním zapojením do práce, výuky, které vede

   k získání dovedností, vědomostí, schopností a postojů pro běžný

 • motivovat děti k celoživotnímu učení
 • vychovávat děti k odpovědnosti za sebe a za své jednání a chování.

 

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ BLOKY

  "Do školky za poznáním"

           TÉMATA  A  PODTÉMATA:

 

„Hola, hola, školka volá“

 

 2.9.   VE ŠKOLCE JE PRIMA

 9.9.   TÝDEN S POHÁDKOU

16.9.  MOJE KNIHA

 

„Dráčku, leť až k mráčku“

 

23.9.     PODZIM

30.9.     STROMY

 7.10.    OVOCE A ZELENINA

14.10.   ZDRAVÍ A NEMOCNÍ

21.10.   POČASÍ

28.10.   HALLOWEEN

 

„Zvířátka, jakou máte řeč?“

 

 4.11.   DOMÁCÍ ZVÍŘATA

11.11.  VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA

18.11.  EXOTICKÁ ZVÍŘATA

 

„Jak voní Vánoce“

 

26.11.  MIKULÁŠ

 2.12.   MIKULÁŠ

 9.12.   VÁNOCE

16.12.  VÁNOCE

 6.1.     TŘI KRÁLOVÉ

 

„Mráz na oknech čaruje“

 

13.1.    ZIMA

20.1.    ZIMNÍ SPORTY

27.1.    PRSTEM PO MAPĚ

 3.2      PRSTEM PO MAPĚ

 

„ Auto jede, tůtů, tů, dávej bacha na cestu“

 

10.2.   DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - ZNAČKY

17.2.   MASOPUST

24.2.   DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - ZNAČKY

 

„ Jaro ťuká na vrátka“

 

 2.3.    ŠKOLA  - ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

 9.3.    JARO

16.3.   JARO – JARNÍ KVĚTINY

23.3.   JARO – HLAVNÍ ZNAKY

30.3.   VELIKONOCE

 6.4.    VELIKONOCE

13.4.   ŠKOLA – MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST

 

„Ze všeho mám nejraději, když se máma s tátou smějí“

 

20.4.   DEN MAMINEK

27.4    ČARODĚJNICE

 4.5.    DEN MAMINEK

11.5.   RODINA

18.5.   ZAMĚSTNÁNÍ

25.5.   DEN DĚTÍ

 

„ Léto volá prázdniny“

 

 1.6.    MDD - BAREVNÝ TÝDEN

 8.6.   NÁMOŘNÍCI

15.6.  LÉTO

22.6.  ŠKOLA VOLÁ

29.6.  PASOVÁNÍ