6,00  - 8,45               hry a zájmové činnosti, ind. a skupinová práce v centrech

  8,45  - 9,00               pohybové aktivity

  9,00  - 9,20               svačina

  9,20  - 10,00             komunitní kruh, hry, skupinové práce

 10,00 - 12,00             pobyt venku

 12,00 - 12,30             oběd

 12,30 - 14,00             odpočinek

 14,00 - 14,20             odpolední svačina

 14,20  - 15,30            hry a zájmové činnosti, individuální práce